Tipsa och dela:

Referenser

 

”Vi har ett gott samarbete med Fulltlass.se med en nära dialog som gynnar båda parter.
De kör partigods åt oss på olika relationer över landet.
Likaså hjälper de oss när vi har ledig kapacitet som behöver fyllas upp.”
– Magnus Söderström, Transportören AB

 

”Vi kom i kontakt med Fulltlass.se i slutet på augusti på rekommendation av Hedegårds Åkeri.
Samarbetet har fungerat väldigt bra.
I vissa fall har lassen varit tids-styrda, lass med kort varsel och ibland lite mer special men
Fulltlass.se är alltid mycket flexibla
Godset kommer alltid fram till kunden på ett bra sätt med ett fint bemötande av chauffören.”

- Sven-Olof Wikenström. Surte Åkeri AB

 

"Kort och gott, jag vill inte ha att göra med andra än er inom halm.
Inom gödsel finns det ett par till men inga fler stollar.
Vill inte kunderna ha era priser vill inte jag heller sälja till dem."
- Janne, Kuusiniemi Gödning

 

 

 

 

 

 

 

Vår filosofi:


Fulltlass.se ska vara det självklara valet när man behöver en extrabil.
I stället för att konkurrera om marknaden vill vi samarbeta med alla aktörer på marknaden. Vi vill vara en trygg samarbetspartner istället för att ha alla uppdrag själva. Om något transportföretag har en tillfällig eller konstant överbeläggning så finns Fulltlass.se till hands. Detta utan oro för att vi ska försöka ta över kunden i morgon. Transportföretaget är vår kund och vi har bara extrabilar.

 

 

Vår samarbetsform gynnar även miljön i stor utsträckning då vi kopplar ihop gods och bilar som annars inte skulle hitta varandra. I en perfekt värld kan en grön bil köra ett gult eller blått lass och vise versa.