Tipsa och dela:

Om oss

 

”Vårat kärnvärde ligger i er möjlighet att hålla en jämn och hög service till era kunder”

Fulltlass.se är en samling extrabilar för i huvudsak tipp & partigods.
Personligt som det lilla åkeriet och proffsigt som det stora.
Vår samlade erfarenhet borgar för kvaliten och flexibiliteten.
Vi jobbar främst inom tipp & partigods, men klarar även andra uppdrag.
Tryggheten med att anlita Fulltlass.se är att man får jobbet utfört snabbt och effektivt och vi jobbar inte mot era kunder, ni är våra kunder. Vi har extrabilarna, endast.

 

 

Miljö & kvalité

 

Fulltlass.se skall utföra alla transporter enligt de krav som varje enskild kund har ställt. Vår målsättning är att alltid hämta och leverera enligt kundens önskemål. Fordonsparken som används skall vara av sådan kvalité att de lagar och krav som gäller alltid kan efterlevas. Personal och underleverantörer skall vara informerad om Fulltlass.se policy.
Administrationen skall hanteras på ett sådant sätt att fel kan elimineras.


Fulltlass.se skall värna om miljön genom att målmedvetet sträva efter att minimera tomgång och onödiga utsläpp. Samtliga fordon som används skall uppfylla de miljölagar och krav som ställs inför varje uppdrag. Fordon skall så långt det är möjligt använda drivmedel, oljor, vätskor och däck som ur miljösynpunkt är bästa alternativet. Transportplanering skall utföras med målsättning att minsta möjliga miljöpåverkan uppnås vid varje tillfälle.

 

Fulltlass Sweden AB agerar i samtliga uppdrag som speditör/förmedlare enligt bestämmelserna i Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser, Alltrans 2007.

Vår filosofi:


Fulltlass.se ska vara det självklara valet när man behöver en extrabil.
I stället för att konkurrera om marknaden vill vi samarbeta med alla aktörer på marknaden. Vi vill vara en trygg samarbetspartner istället för att ha alla uppdrag själva. Om något transportföretag har en tillfällig eller konstant överbeläggning så finns Fulltlass.se till hands. Detta utan oro för att vi ska försöka ta över kunden i morgon. Transportföretaget är vår kund och vi har bara extrabilar.

 

 

Vår samarbetsform gynnar även miljön i stor utsträckning då vi kopplar ihop gods och bilar som annars inte skulle hitta varandra. I en perfekt värld kan en grön bil köra ett gult eller blått lass och vise versa.